حذف ارور بوتلودر سامسونگA105g بعد از روت

حذف ارور بوتلودر سامسونگA105g بعد از روت

حذف ارور بوتلودر سامسونگA105g بعد از روت

حذف ارور بوتلودر سامسونگ A105g بعد از روت

حل ارور بعد از آنلاک بوتلودر (Bootloader)

حل ارور مثلث زرد رنگ بعد از رایت فایل روت

بدون نیاز به فایلهای حجیم

قابل رایت با نرم افزار Odin

با حجم کم و بدون نیاز به دانش خاص باینری U3


خرید آنلاین